• Koha e punes9:00-18:00
  • Telefoni i Biznesit(Koha e punes)00852- 68532236
  • Telefoni i Biznesit(Koha jo e punës)00852- 68532236
  • faks00852- 68532237

Kontrolli i cilësisë

Certifikatat